Om Museet

Marnardal Museum

Et sted for tradisjoner og kultur

Mandal og Oppland Folkemuseum (MOF) ble opprettet i 1912 som et felles folkemuseum for daværende Mandal Sorenskriveri som besto av de nåværende kommunene: Mandal, Audnedal, Lindesnes og Marnardal.


Museet fikk sitt første utstillingslokale i kjeglebanen i Mandal. I 1936 ble Mjålandsstova fra Åseral kjøpt inn og flyttet til Øyslebø, dermed ble museumssamlingen flyttet hit.


Årsmøtet i 1994 vedtok å tilby Marnardal kommune MOF med de verdier og plikter dette innebar. Dette resulterte i at Marnardal kommune overtok MOF i 1996.

 

Museet forvalter flere tusen gjenstander og har en svært innholdsrik og verdifull samling som bl.a. dokumenterer lokalhistorien i regionen.


Etter at Marnardal kommune overtok MOF har museet fått navnet MₐMᵤ – Marnardal Museum som er en fellesbetegnelse for alle museumsavdelingene.


Detalj av stol skåret ut av en treknute