Besøk oss

Besøk oss

Marnardal Museum

Mjålandsstova

Høgtun, 4532 Øyslebø


service@marnardal.kommune.no

+47 38 28 90 00  (tlf)


Åpningstider:

26 juni - 11 august

Onsdag, Fredag og Søndag

12:00 - 16:00

Utenom sesong etter avtale

Sigurd Nomes skulptursamling

Høgtun, 4532 Øyslebø


service@marnardal.kommune.no

+47 38 28 90 00  (tlf)


Åpningstider:

26 juni - 11 august

Onsdag, Fredag og Søndag

12:00 - 16:00

Utenom sesong etter avtale

Styrerboligen

Høgtun, 4532 Øyslebø


service@marnardal.kommune.no

+47 38 28 90 00  (tlf)


Åpningstider:

26 juni - 14 august

Onsdag, Fredag og Søndag

12:00 - 16:00

Utenom sesong etter avtale

Laudal Museum

Laudal, 4534 Marnardal


service@marnardal.kommune.no

+47 38 28 90 00  (tlf)


Åpningstider:

Etter avtale

Høgtun Kultursenter

Høgtun, 4532 Øyslebø


post@hogtunkultursenter.no

+47 38 28 77 18 (tlf)

+47 38 28 77 81 (fax)

+47 97 06 44 85 (mob)