Sagn og fortellinger

Sagn og fortellinger

Marnardal

 

 

Lytt til ruvende historier fortalt på folkemunne!

 

I samarbeid med lokale i Marnardal har vi intervjuet personer som har fortalt oss om hvordan det var før i tiden og gitt oss innblikk i historier fra før, under og etter krigstid. Vi har vært innom alt fra den daglige hverdagen på gård til prosjekter som jernbaneutbyggingen og lokale sagn.

 

Prosjektet er en del av kulturminneplanen, og formålet med prosjektet er å samle inn historier og sagn som er i fare for å dø ut. Prosjektet har også en vinkling mot å redde gamle ord og uttrykk, samt ta vare på dialekt og gjerne se på dialektskillene i kommunen.

 

Historiene blir fortalt av lokale i Marnardal, og i første omgang med fokus på sagn og fortellinger.

 

Innsamling og redigering av opptakene er gjort av Marnardal kommune og blir publisert fortløpende i passende årstider og høytider.

 

 

 

Bjelland kirke - Et sagn fortalt av Ola Sigurdson Foss

Lokalisert på Bjelland

 

 

Dåpen - Et sagn fortalt av Inger Mathilde Valborgland

 

 

Liksteinen - Et sagn fortalt av Odd Helge Kjellemo

Lokalisert på heia bak Mjåland

 

Likkleiva - Sagn fortalt av Inger Mathilde Valborgland

Lokalisert på Mindrebø

 

Rysesteinen - Et sagn fortalt av Ola Sigurdson Foss

Lokalisert på Hessåfossen

 

 

Ekkoet - Et sagn fortalt av Ola Sigurdson Foss

 

- Design vil variere fra utstyr som benyttes og krever en oppdatert versjon av programvare