Hjem

Marnardal Museum

Et sted for tradisjoner og kultur

 

MₐMᵤ - Marnardal Museum søker museumsverter til sommersesongen.

 

 

Museet trenger verter i 8 uker fra 24.6 til 12.8.

Museet er åpent onsdag, fredag og søndag kl. 12.00 – 16.00.

Søkere må ha god formidlingsevne og interesse for kunst og historie.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet ved ansettelse.

Opplæring i utstillingene vil bli gitt.

 

Søknadsfrist 1. mai

 

Elektronisk søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside: http://www.marnardal.kommune.no/